Home

Welkom op de website van Jong-en-Aut.


Begeleid, beschut en beschermd wonen en Kortverbijf tijdelijk voor personen met ASS en normale intelligentie

van 12 tot 35 jaar


Missie
Jong-en-Aut komt op voor een samenleving waarin personen met een Autisme Spectrum Stoornis en met gemiddeld tot hoge intelligentie actief vorm geven aan hun eigen leven, maar waarbij hij of zij mag zijn zoals hij/zij is, om te worden wie hij of zij is, maar nog niet kunt zijn, en hij of zij mag het worden op zijn of haar manier en in zijn of haar tijd. 
Visie

Elk persoon heeft capaciteiten in zich waarmee een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan worden geleverd. Het ontwikkelen van die capaciteiten begint met het centraal stellen van de eigenheid van de persoon en zijn creërende mogelijkheden. Daarnaast actieve betrokkenheid van de mensen om hem of haar heen. Stoornissen binnen het autistisch spectrum leiden vaak tot een probleem in de zelfkennis, wat in conflict kan komen met de omgeving. Jong-en-Aut neemt dit aandachtspunt zorgvuldig mee in alle dimensies. Zo helpen wij de cliënt bij het accepteren van de alledaagse werkelijkheid, zodat de eigenheid ook vruchtbare vormen kan aannemen. Immers achter elk gedrag schuilt een (hulp)vraag. 


Concreet betekent dit dat we onze cliënt zoveel mogelijk vaardigheden helpen te ontwikkelen om zo de zelfredzaamheid te stimuleren en te vergroten. Dit om later zelfstandig te kunnen wonen en in regulier werk te functioneren. Als ook zich staande te kunnen houden in de sociale conteksten.  De begeleiding blijft hierdoor gericht om een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid / zelfstandigheid te ontwikkelen.


Onze begeleiding is er op gericht om de kwaliteiten te laten ontwikkelen, waardoor de cliënt straks (met begeleiding) een weg kan vinden in de maatschappij.

Jong-en-Aut werkt volgens het oplossingsgericht werken en volgens de ABCDEF-methode van AutismeCentraal methodiek.

Daarnaast hanteert Jong-en-Aut de principes van de PILLARMethode.


A=  Autistisch denken                                                                                                                P=   Presentie

B=  Basisrust                                                                                                                               I=   Interactie

C=  Concrete communicatie                                                                                                        L=  Levenscoaching

D=  Dubbel spoor                                                                                                                        L=  Luisteren

E=   Eigenheid                                                                                                                             A=  Actie  

F =  Functionaliteit                                                                                                                      R=  Rust
Contact

 

Adres: Kinheim 385, 1161 AN  Zwanenburg, 

Email: jongenaut@gmail.com

telefoon: 020-3417076

© Copyright. All Rights Reserved.

Functie(s)


Begeleid wonen (jeugdigen tot 18 jaar)

Beschut wonen

Beschermd wonen

Kort Verblijf Tijdelijk