« Casusregisseur en casusregie gezocht

Gepubliceerd op 08-02-2021

Casusregisseur en casusregie:
Casusregie is gericht op de ingezette hulp door de betreffende aanbieder en het
ondersteuningsplan van de jeugdige en zijn/haar gezin. De casusregisseur heeft de regie over
de dagelijkse ondersteuning van een persoon of gezin en is dus vaak de  (GZ-psycholoog) behandelaar/begeleider
van de jeugdige/gezin.
De casusregisseur zorgt ervoor dat de inhoudelijke hulpvragen van de cliënt duidelijk zijn en
stelt samen met het systeem (gezin/huishouden en sociaal netwerk) een ondersteuningsplan
op. Indien er andere organisaties bij betrokken zijn, worden deze ook betrokken bij de
opstelling van het ondersteuningsplan. Casusregie ligt vaak bij een behandelaar/begeleider
werkzaam bij de zorgaanbieder. De casusregisseur coördineert alle hulp die geleverd wordt
vanuit zijn/haar organisatie en stuurt op de voortgang. Per casus kunnen er meerdere
casusregisseurs zijn.